Devletin engelli vatandaşlara tanıdığı ayrıcalıklardan biride devlet kurumları içerisindeki engelli kadrolarıdır. Bu kadrolara memur yerleştirmek amacıyla yapılan sınavın adıysa Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) ya da başbakanın son günlerde gündeme getirdiği değişiklik ile Engelli Memur Seçme Sınavı (EMSS). Bu yazımızda Engelli vatandaşların girebildiği bu sınav hakkında bilgiler vereceğiz.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), engelli durumda olan ve en az lise yada üniversite mezunu olan vatandaşların devlet kadrolarına yerleştirilmesi adına gerçekleştirilen bir sınavdır. Ekim 2011’de resmiyete geçen yönetmelikler uyarınca, yapılan bu sınav sadece ortaöğretim (lise), ön lisans yahut lisans mezunu olan engelli vatandaşlar için yapılmaktadır. Bu sınav ilgili engelli vatandaşların engelilik durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan bir sınav ile gerçekleştirilmektedir. Bu ilgili eğitim düzeyleri haricinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41’inci maddesi uyarınca minimum eğitim düzeyini karşılayanlar, kura ile atanır ve kabul edilirler.

Bu sınavda kişinin çok yüksek bir puan alması istediği herhangi bir kadroya atanacağı manasına gelmez. Sınavın ardından 5 kişilik özel bir ekip ilgililerin sınavlarını engelli vatandaşın özel durumunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmektedir. Bu durumların değerlendirmesi sonucunda kişinin engelilik durumuna göre yapabileceği bir iş araştırılır ve uygunsa ataması yapılır.

ÖMSS’ye Başvuru Yapacak Olan Adaylar Dikkat!

Özürlü Memur Seçme Sınavı’na ya da kuraya başvuru yapmak isteyen engelli vatandaşların ilk olarak belirtilen günler arasında, ÖSYM’ye ait www.osym.gov.tr web sitesinden Aday Başvuru Formu çıktısını alarak gerekli alanları doldurmaları gerekmektedir. Birazdan belirteceğimiz belgeleri ile beraber, yaşadıkları şehirde mevcut olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne bizzat teslim etmesi ve orada bulunan ilgili yetkililerle bu durumu görüşmesi gerekmektedir. Yapılacak olan bu görüşmede engelli adayın özür durumu göz önünde bulundurularak adayın özür statüsü ve bilgilerinin tespiti gerçekleştirilecektir. Sınava kayıt olduğu özür gurubuyla beraber diğer engellilik durumu bilgileri yazılı bir şekilde Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yapılarak 3 örnek olarak çıkartılacak ve her biri imzalanacaktır. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin başvuruları hiç bir halde kabul edilmeyecektir. Düzenlenen bu belgelerin 3 örneğinden birisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne verilir bir örneği adayda kalır, bir örneği de adayın kendisi tarafından ÖSYM Başvuru Merkezine verilmelidir.

Başvuru yapacak olan engelli vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapmak için gittiklerinde şu belgeleri beraberlerinde bulundurmaları gereklidir:

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport
 2. ÖMSS Aday Başvuru Formu
 3. Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma gibi…)
 4. En az %40 yada üzeri özürlü olduğuna dair kişinin hastane raporu, özürlü sağlık kurulu raporları
 5. İlkokuldan daha evvel işitme engelli olan kişilerin bu hallerini kanıtlayan resmi belgeleri

Bir çok özürlülük hali olan vatandaşlar bu sınava başvuru yaparken sadece bir özür gurubu üzerinden sınava katılabilir. Bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sınav yetkilisi ve sınava girecek olan aday ortak karar ile karar verir.

Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı formunu aldıktan sonra ilgili bankalardan birine giderek ya da internet bankacılığı ile sınav için gerekli başvuru ücretini yatırabilmektedirler. Sınav ücretini bankaya teslim eden engelli vatandaş ÖSYM ÖMSS Başvuru Merkezlerine giderek sınava giriş için başvurusunu bizzat kendisi tamamlar.

ÖSYM’ye bağlı bu başvuru merkezlerinin il il başvuru noktalarına ait adresler ÖSYM’nin resmi web sitesinde açıklanacaktır.

ÖSYM’ye başvuru sırasında engelli vatandaşların şu belgeleri birlikte götürmeleri şarttır:

 1. Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu
 2. Engelli sağlık kurulu rapor örneği
 3. Adayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden aldığı ve hem yetkilinin hem de adayın imzasının yer aldığı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
 4. Eğer aday şeker hastası ise ve sınav esnasında insülin kullanması gerekecek ise bu adayın durumunu belirten hastane raporunun bulunması
 5. Öğrenim durumunu gösterir belge
 6. Nüfus cüzdanı veya pasaport
 7. Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

Başvuru merkezindeki görevliler adayın belirttiği bu bilgilerin kontrolünü sağlayacaktır. Adayın fotoğrafı yine bu başvuru merkezinde çekilerek kayıt altına alınacak. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler ve Aday Başvuru Formundaki bilgiler buraya teslim edilir ve burada kaydedilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden temin edilmiş ve onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi bulunmayan yada belge üzerinde imza bulunmayan kişilerin yaptığı başvuru geçersiz sayılmaktadır.

Kura ile atanmadan yararlanacak olan adayların Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesin içerisinde mevcut olan özür gurubu ÖSYM’nin sistemine kayıt edilir. Kalan özür durumu ile alakalı alanlar görevli tarafından boş bırakılır.

Başvuru merkezlerinde yapılan bu başvurunun ardından adaya iki adet örnek Başvuru Kayıt Bilgileri formu verilmektedir. Sınava girecek olan aday bu örnekleri iyi incelemeli ve onaylamalıdır. Şayet bilgiler arasında herhangi bir yanlışlık varsa derhal görevliye bu belirtilmeli ve düzeltilmelidir. Bu iki örnekten biri adayda biride görevlide kalır. Adaylar kendilerine verilecek bu belgeyi kaybetmemeli. Zira sınavın her aşamasında bu belgedeki bilgileri kullanacaklar.

ÖSYM başvuru merkezlerinde bu başvuru işlemi için 3,00 TL ücret ödenir. Sınava girecek olan engelli vatandaşın başvuru bilgileri ve belgeleri birbirine iliştirilmiş olarak Başvuru Merkezi görevlileri tarafından ÖSYM’ye teslim edilmektedir. Adayların ÖSYM genel merkezine doğrudan gönderdikleri başvuru belgeleri kesinlikle dikkate alınmaz.