Muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir düzenli geliri olmayanlara verilmektedir. Dolayısıyla 2022 maaşı ya da evde bakım maaşı gibi düzenli yardımlardan yararlanan vatandaşlar muhtaçlık aylığına başvuramazlar. Aşağıdaki şartları sağladığınızı düşünüyorsanız gerekli evraklar bölümündeki evrakları tamamlayarak bulunduğunuz ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirsiniz. 

Muhtaç Aylığı’na Kimler Başvurabilir?

  • Anne ve babası olmayan yetimler
  • %40 ve üzeri özür oranına sahip engelliler

Muhtaç Aylığı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Sosyal güvencesi bulunmamak (SSK, BAĞKUR gibi her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak).
  • Herhangi bir düzenli geliri bulunmamak ya da aylık almıyor olmak.
  • Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olmak.
  • Herhangi bir gelir getirici taşınır ya da taşınmaz malı bulunmamak. Bulunsa bile bunlardan edilecek aylık ortalama gelirin her yıl belirlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı miktarını geçmemesi.

Muhtaç Aylığı Başvuru Yeri Neresidir?

İkamet edilen ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘ne şahsen ya da posta yoluyla başvurulabileceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden de (www.vgm.gov.tr) başvurulabilir.

Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2013 Muhtaç Aylığı Ne Kadardır?

2013’te muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık 395,192 TL olarak verilmektedir.