"Engelli Maaşı" ile Etiketlenen Konular

Torba Yasa ile 2022 Maaşlarında Artış Oldu Mu?

02.08.2013 tarihli 28726 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (kamuoyunda torba yasa olarak bilinir.) ile 2022 Sayılı Kanun'a göre verilen maaşlarda köklü değişiklikler yapıldı. 2022 maaşlarının muhtaçlık sınırı 243,43 TL gibi daha adil bir noktaya çıkarıldı. Peki bundan sonra 2022 maaşlarında bir artış olacak mı? (daha&helliip;)

Torba Yasayla 2022 Maaşı Borçlularına Af Geldi

2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2022 maaşlarının muhtaçlık sınırlarının artık asgari ücrete göre belirleneceğini dünkü haberimizde bildirmiştik. Aynı kanunla 02.08.2013 tarihinde önce yersiz ödeme nedeniyle kendisine borç tahakkuk ettirilen vatandaşlarımızın borçları da silinmiş oldu. (daha&helliip;)

2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı 243,43 TL Oldu

Bugün resmi gazetede yayımlanan 6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Mecliste görüşülen son torba yasa) ile 2022 Sayılı Kanun'a göre verilen 2022 maaşlarının muhtaçlık sınırı asgari ücretin 3'te 1'i olacak şekilde değiştirildi. Buna göre 2013'ün ikinci 6 ayı için 2022 maaşlarında yeni muhtaçlık sınırı: 243,43 TL (daha&helliip;)

2022 Maaşı Alanlar Üniversite Hastaneleri’nde Bakılabilir Mi?

Son zamanlarda sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan gelen yoğun sorulardan birisi de engelli vatandaşların 2022 maaşı aldıktan sonra ücretsiz olarak muayenelerinin yapılabileceği sağlık kuruluşları ile ilgiliydi. Özellikle 2022 maaşları kabul edildikten sonra üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde muayene olamayan vatandaşlarımızın şikayetleri had safhadaydı. (daha&helliip;)

2022 Maaşlarında Geri İaderler Başladı

2022 Sayılı Kanun'a göre yaşlı, engelli veya engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımız hak ettikleri 3 aylıkları hesaplarına yattıktan sonra eğer hesaplarına yatan parayı herhangi bir nedenden dolayı belli bir süre çekmezlerse Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yatırdığı tutarı geri çekmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı 2022 aylığı yattığı halde PTT'den tahsil edemeyen vatandaşlarımız için geri iade dönemi resmen başlatılmış durumdadır. (daha&helliip;)

Torba Kanun’dan Engelliler ile İlgili Çıkan Kararlar

Mecliste görüşülen son torba yasa ile engellileri ilgilendir bir çok konuda düzenlemeler yapıldı ve kararlar alındı. Özellikle 2022 engelli aylıklarında mecliste görüşülen konuları, 2022 maaşına ait muhtaçlık sınırının yükseltileceğini Torba Yasayla 2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı Yükseltiliyor başlıklı yazımızda bildirmiştik. Onun haricinde torba kanunla engelliler ile ilgili neler yapılacak, neler düşünülüyor? Bu konuda gündemdeki haberi paylaşıyoruz. (daha&helliip;)

Torba Yasayla 2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı Yükseltiliyor

Şu an gündemde olan meslisteki torba yasanın görüşmeleri sırasında meclisten 2022 yaşlı ve engelli maaşı alan vatandaşlarımızı sevindirici haberler geldi. Pakete eklenen yeni düzenlemeler ile 119,62 TL olan 2022 maaşı muhtaçlık sınırı 233 TL'ye çıkarılacak. Bununla birlikte şu anda 1,2 milyon kişi 2022 sayılı yasadan yararlanırken bu rakamın yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1,5 milyon kişiye çıkması düşünülüyor. (daha&helliip;)

2013 Temmuz’da 2022 Maaşları Ne Kadar Oldu?

Engelli ve yaşlılara verilen 2022 maaşları 6 ayda bir memur aylık katsayısının değişmesiyle vatandaşlarımızın eline biraz daha zamlı olarak geçmektedir. 2022 maaşları 2022 Sayılı Kanun'da belirtilen muhtaçlık sınırına göre hesaplandığından 2013'ün ikinci 6 ayında bu sınırın 124,40 TL'ye çıkması ile yeni 2022 maaşları da belirlenmiş oldu. 2022'de yeni muhtaçlık sınırını şuradaki yazımızda belirtmiştik. (daha&helliip;)

2022 Maaşlarında Yeni Üst Gelir Sınırı

2022 Maaşlarının vatandaşlara bağlanmasında büyük önem arz eden unsurlardan olan 2022 maaşı gelir sınırı 2013'ün ikinci altı ayı için 124,40 TL olarak uygulanacaktır. 2013'ün ilk altı ayı için hanede kişi başına düşen gelir sınırı için 119,62 TL kullanılırken 4,78 TL artışla 2022 maaşlarında önümüzdeki 6 ay için kullanılacak yeni muhtaçlık sınırı 124,40 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıntılar yazının devamında... (daha&helliip;)

2022 Maaşı 2013 Haziran Dönemi Ödemeleri

Bildiğiniz gibi 2022 engelli ve yaşlı maaşlarında ödeme tarihleri hak sahiplerinin doğum tarihlerinin son rakamına göre belirlenmektedir. 2022 maaşlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na geçmesinden sonra da bu uygulama aynı şekilde devam etmektedir. İlgili engelli ve yaşlı vatandaşlarımız 2013 Haziran dönemi 2022 maaşlarını yine doğrum tarihlerinin son rakamlarına göre PTT'den alabileceklerdir. (daha&helliip;)

2022 Maaşları İçin İncelemeler Ertelendi

Normalde her 2022 maaşı alan vatandaşın muhtaçlık durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her sene düzenli olarak yapılan sosyal incelemeler ile tekrar değerlendirilmekte ve durumu maaşı almaya uygun olmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler yerine getirilmektedir. 17 Mayıs'ta yapılan duyuruya göre yapılacak sosyal incelemelerin ertelenmesi için vakıflara talimat verildi. (daha&helliip;)

2022 Maaşları Aylık Olarak Ödenecek Mi?

Kamuoyunda özellikle engelli ya da yaşlı olup 2022 maaşı alan vatandaşlar arasında sık sorulan sorulardan biri de 2022 maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceği. 2022 maaşı alan bir çok vatandaş bu maaşların 3 ayda bir verilmesinden dolayı mağdur duruma düşmekte, zaten muhtaç durumda olan bu kişiler aldıkları 3 aylıkları 3. aya yetiştirememektedirler. Bu konuda bir çalışma yapılmasını arzu etmektedirler. (daha&helliip;)

2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı 234 TL’ye Çıkarılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan bir haberde 2022 engelli ve 65 yaş üstü yaşlılık maaşlarının muhtaçlık sınırının 234 TL'ye çıkarılacağını belirtildi. Şu an 2022 maaşları için 119,62 TL olan muhtaçlık sınırı daha kabul edilebilir ve daha adil bir rakam olan 234 TL'ye çıkarılırsa "2022 maaşım kesilir mi?" korkusu içinde olan bir çok vatandaş için de sevindirici bir haber olacak. (daha&helliip;)

2022 Maaşları SYDV’de Devam Edecek

3 Nisan 2013 tarihli Anayasa Mahkemesi toplantısında 2022 maaşı ve SYDV'leri ilgilendiren kararlar alındığını 2022 Maaşları SYDV’den Alınıyor Mu? haberimizde belirtmiştik. Anayasa Mahkemesi 662 Sayılı KHK ile 2022 Sayılı Kanun'da yapılan bazı değişiklikleri anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmişti. Konuyla ilgili Sosyal Yardımlar Genel Müdür Vekili M. Cengiz Yücedal imzalı bir duyuru yayınlandı. (daha&helliip;)

2022 Maaşları SYDV’den Alınıyor Mu?

CHP'nin 116 milletvekili ile birlikte "662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"nin bazı yönleriyle anayasaya aykırı olması nedeniyle açtığı iptal davası 3 Nisan 2013 günü Anayasa Mahmekesi'nde görüşüldü. (daha&helliip;)

Engellilerin Aldığı Maaş Ne Kadar?

Ülkemiz sosyal yönden güçlü, bu gücü anayasa ile güvence altına almış, engelli ve yaşlı gibi sosyal yardıma talebi olan vatandaşlar için gerekli düzenlemeleri her alanda yapmaya çalışan bir devlet modeli çizmektedir. Engel ya da yaşlılık gibi yaşamlarındaki negatif etki yüzünden iş hayatına katılamayan, dolayısıyla geçimini sağlamakta zorluk çeken vatandaşlarımız için temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede bir çok farklı kalemde sosyal yardım türü bulunmaktadır. (daha&helliip;)

2022 Engelli Maaşları Artık Alo 144’ten Sorulabilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından resmi sitesinde yapılan duyuruya göre 2022 Sayılı Yasa'ya göre verilen engelli ve yaşlı aylıklarına ilişkin tüm işlemler Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan sorulabilecek. Vatandaşların cep telefonu ya da sabit hatlardan 144'ü tuşlayarak ulaşabileceği Sosyal Yardım Hattına başvurularının durumu, alacakları ödemeler, mevzuat vb. konularda bilgi danışabilecekler. (daha&helliip;)

2022 Engelli Maaşı Evde Ödenir Mi?

Çok uzun yıllardır yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza verilen 2022 maaşları ilgililerin adına 3 ayda bir PTT şubelerine yatırılmaktadır. Özellikle yaşlılara ve ortopedik engeli olanlara verilen 2022 maaşlarında bu kişilerin PTT şubesine gitmelerinin zor olmasından dolayı uzun yıllardır evde ödeme imkanı sağlanmaktadır. Kişilerin 2022 maaşları postacılar tarafından evde verilmektedir. Bu şekilde vatandaşlarımıza maaşlarını almada kolaylık sağlanmaktadır. (daha&helliip;)

Sonraki Sayfa »