Özel Arama

"2022 Maaşı" Etiketli Yazılar

2022 Maaşı Nedir?

2022 maaşı

Adını 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’dan alan 2022 maaşı 65 yaşın üzerindeki yaşlılar ile engellilere 3 ayda bir verilen sosyal maddi bir haktır. Bu maaşlar 2022 Sayılı Kanun’a dayanılarak verildiği için ve kanunun adının bir hayli uzun olmasından dolayı halk arasında kısaca kanun numarasıyla 2022 maaaşı olarak anılmaktadır. Çeşitli mevzuatta da bu şekilde anılmaktadır.

2022 Maaşı Şartları Nelerdir?

2022 maaşı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından verilen 2022 maaşları ülkemizde verilen en eski düzenli sosyal yardım programıdır. 1976 yılında yayınlanan 2022 Sayılı Kanun’a göre verilmektedir ve halk arasında 2022 maaşı denilmesinin nedeni de budur. 65 yaşının üzerindeki yaşlılara ve engellilere verilen 2022 maaşlarını alabilmek için belirli şartlar vardır.

2022 Maaşlarına İlişkin Yeni Genelge Yayınlandı

genelge

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na devredilen 2022 maaşlarında nasıl bir işlem tesis edileceğine dair 12.02.2013 tarihli, 2022 Sayılı Kanun ile Bağlanan Aylıklara İlişkin Usul ve Esaslar konulu Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü genelgesi yayınlandı. Bakan Fatma Şahin’in imzasını taşıyan genelgede genel olarak 2022 maaşlarının SYDV’lere geçiş süreci hakkında bilgi verilmiş olup çeşitli konular ile ilgili SYDV personeline talimatlar verilmiştir. 

2022 Aylığı ve Evde Bakım Maaşı Birleşecek

eller

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki tüm SYDV’lere gönderilen “Evde Bakım Aylığı Değerlendirme Çalışması” konulu genelge ile çeşitli muhtaçlık ve muhtaçlık değerlendirme formları SYDV’lere iletildi. Bu formların uygulanacağı kişi sayısı SYDV’lere belirli bir örneklem şeklinde dağıtıldı. Örneklem dağılımının gösterildiği dokümanın başlığında “2022 ve Evde Bakım Aylığının Birleştirilmesine İlişkin Belirlenen Örneklemin Dağılımı” ifadesi dikkat çekiyor.

2022 Maaşları İçin Kılavuz Yayınlandı

2022 maaşı kılavuzu

25 Ocak tarihinde yürürlüğe giren yeni 2022 maaşı yönetmeliğinin ardından bu yönetmeliği uygulayacak olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli için uygulama kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda 2022 maaşı için genel esaslar, engelliler ile yaşlılar için başvuru şartları ve istenecek belgeler ve daha bir çok konuda ayrıntılı bilgi verilmiş. Ayrıca 2022 aylıkları gelir hesaplamasının 3294 Sayılı Kanun için kullanılan gelir testleri ile karıştırılmamasına dikkat çekilmiş.

Engelli Hakları

engelli

Ülkemiz engelli nüfus bakımından oldukça yüksek orana sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Anayasamızda da yer alan “Sosyal” devlet anlayışının da gereği olarak engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar için çeşitli yardımlar ve haklar verilmektedir. Özellikle engelliler için verilen haklar bakımından ülkemizde bir çok konuda yasal düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile bir çok engelli vatandaşımıza maddi açıdan destek sağlanmaktadır.

Sosyal Grup:
Özel Arama