AK Parti’nin haftalık meclis grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çocuğu ya da eşi askerde olan yoksul ve muhtaç ailelere aylık 250 TL maaş bağlanacağını açıkladı. Şu an planlama aşamasında olan bu yardımın 2022 Sayılı Kanun‘a göre verilen aylıkların kapsamının genişletilerek verileceğini ifade eden Erdoğan, bu yardımdan yararlanan ailelerin ayrıca belediyeden de yardım alabileceğini bildirdi.

Meslis grup toplantısındaki uzun konuşmasında gaziler ve şehit yakınları ile ilgili yeni düzenlemelerden de bahseden başbakan, asker ailelerine aylık 250 TL olarak verilecek yardımlarla ilgili şu şekilde konuştu:

Şimdi geliyorum en önemli düzenlemeye, 1942 yılında çıkarılan bir kanunla oğlu askerde olan muhtaç ailelere belediye ve köy bütçelerinden yardım yapılması şartı getirilmişti. Ancak bu kanun amacı doğrultusunda işletilemedi, bir standart ve süreklilik de ne yazık ki sağlanamadı. Kimi belediyeler bu yardımı yaparken, kimileri yapmadı veya yapamadı, köylerde bu imkan zaten hiç kullanılmadı. Şimdi yapacağımız yeni düzenlemeyle evladı askerde olan, kendisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere çocuğu askerde olduğu süre boyunca düzenli olarak ayda 250 lira ödemeye başlıyoruz. Yani bir aile düşünün, çocuk askere gidiyor, aile belirlenen kriterlere göre yoksulluk içinde, düzenlemeyi yaptığımız andan itibaren bu aileler başvurduklarında ayda 250 lirayı annenin ya da evliyse eşinin hesabına yatırıyoruz. Belediyelerin yardım yapması yolunu da açık bırakıyoruz, ayrıca belediyeler yapacaksa yapsın, o bizi ilgilendirmiyor. Bu yeni düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum.

Son olarak, bu yeni düzenlemeyle 65 yaşını aşmış muhtaç vatandaşlarımıza ve muhtaç engellerimize yönelik maaş uygulamasının kapsamını da belli kriterler çerçevesinde genişletiyoruz.

Başbakan Erdoğan, 4109 sayılı “Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun”a atıf yaparak belediyeler ve ihtiyar meclislerince bu yardımların tam ve doğru şekilde yapılamadığı, gerekli işlemlerin yerine getirilemediğini; hatta bazı belediyelerce hiç uygulanmadığını belirterek verilecek asker yardımının 2022 Sayılı Kanun kapsamına alınarak uygulanabilirliğinin arttırılacağını açıkladı. 2022 Sayılı Kanun’da ve ilgili yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle asker ailelerine verilecek olan aylık 250 TL maaşın şu anda 2022 maaşlarını veren her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bağlanacağını öngörüyoruz.