Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) son günlerde yeni bir dava için hazırlıklara başladı. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından muhtaçlık sınırı 97 TL’den, 119 TL’ye yükseltilen 65 yaş üzeri kimsesizler, özürlü ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında çıkartılan yönetmeliğin kaldırılmasına yönelik başlatılan ve Danıştay’a verilecek olan dava süreci başlatıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD)’nin Genel Başaknlığını yapan Şükrü Boyraz, “Yasa kapsamında 900 bin kişi sosyal yardım alıyor. Yeni yönetmenlikle bundan ancak 100 bin kişi faydalanacak. Amaç; bu paraların verilmemesi ya da bu sosyal yardımın ortadan kaldırılması” idiasını ortaya attı.

Sosyal Sigortala Kurumu içierisinde gerçekleştirilen yeni değişim ile ’65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizler ile özürlü ve ihtiyacı olanlara aylık bağlanması’ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bırakıldı. Bakanlığın 2022 numaralı kanun ile 97 lira şeklinde belirlenen ihtiyaç sınırı, Ocak ayından beri 119 liraya yükseltildi. Söz konusu kanun kapsamında %40 ve üzeri özürlü raporu almış olan ve herhangi bir sosyal güvencesi mevcut olmayan özürlü vatandaşların yaş haddi olmadan bu yardımdan faydalanabildiklerini ifade eden TSD Boyraz,  3 ayda bir ödenen yardımın engel durumuna göre, 630 TL ile 1050 TL arasında değiştiğini söyledi. Boyraz ayrıca sözlerine şu ekledi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal İşler Genel Müdürlüğü eski yönetmeliği revize etti. Yeni yönetmeliğe göre, engelli ve 65 yaş üstü yaşlıların aylık alması adeta imkansız hale geldi. Muhtaçlık sınırı 119 TL olarak kabul edilerek, engelli ve yaşlılar anne, baba, dede ve kardeşlerine muhtaç hale gelecek. Resmi veya özel kurumda kalan engelli ve yaşlıların aylık hakkı elinden alındı.”

“900 Bin Kişiden 100 Bini Aylık Alabilecek”

Genel Başkan konuşmasında üzerinde durduğu bir diğer hususta, “sosyal yardım aylığı alan engellilerin iş bulamayan yada çalışamayanlar olduğu” idi. Boyraz, “Sosyal yardım alan 900 bin kişinin yeni yönetmenlik gereği tüm dosyalar yeniden inceleniyor. Bu kriterlere göre ancak 100 bin kişi aylıktan faydalanacak. Çıkan yönetmeliğin asıl amacı bu paraların verilmemesi ya da bu sosyal yardımın ortadan kaldırılması” şeklinde ifadelerde bulundu.