Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı Nedir?

Muhtaç asker ailelerine yardım programı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından oğlu ya da eşi askerde olan muhtaç vatandaşlarımıza çeşitli şartları sağlamaları dahilinde verilen ve düzenli olarak asker kişinin askerde olduğu 15 ay boyunca ilgililerin hesaplarına yatırılan sürekli bir maaş programıdır. Tam adı “Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı” olması yanında halk arasında asker ailesine maaş, asker aile yardımı ya da asker ailesi maaşı olarak dile getirilmektedir. Asker ailelerin alacağı maaş 2 ayda bir 500 TL tutarında ödenir (aylık 250 TL’ye tekabül etmektedir.) ve PTT’ye ilgilinin hesabına yatırılır.

Asker Ailelerine Maaş Programı’na Kimler Başvurabilir?

Askere gitmiş/gidecek olan kişinin , kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk riski bulunana, fakir ve muhtaç durumda olduğu SYDV Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen resmi nikâhlı eşi veya anne-babası.

Asker Ailelerine Maaş Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olmamak. (Sosyal güvenceye sahip olmama şartı askerde değil başvuran kişi de aranmaktadır.)
  • Evlat ya da eşin askere gitmesi nedeniyle dönemsel yoksulluk riski bulunmak ve bunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmesi.
  • Evde bakım maaşı almıyor olmak.
  • Başvuran asker annesi ise, bu kişinin “Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı”ndan yararlanmıyor olması yani ilgilinin SYDV’den dul maaşı almıyor olması.

Asker Ailelerine Maaş Programı Başvuru Yeri Neresidir?

Muhtaç asker ailelerine yardım programı için ilgililer illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı‘na (SYDV) başvurmalıdır.

Asker Ailelerine Maaş Programı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı başvuru formu (SYDV tarafından verilecektir.)

Diğer Hususlar

  • Askere giden kişi evli ise programa asker kişinin nikâhlı eşi başvurabilir.
  • Hanede 1’den fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.
  • Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği anneye aittir. Anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.