Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada asker ailelerinden muhtaç durumda olanlara aylık 250 TL yardım yapılacağını duyurmuştu. Ertesi gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin başvuruların Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabileceğini açıklamıştı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından tüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) gönderilen Genel Müdür Vekili M. Cengiz Yücedal’ın imzasını taşıyan duyurunun tam metnini paylaşıyoruz:

Bilindiği üzere 16 Nisan 2013 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından “Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı”nın başlatıldığı açıklanmıştır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde gerekli modül yazılımı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca askerlik bilgilerinin Milli Savunma Bakanlığı’ndan online olarak temin edilmesine yönelik görüşmeler sürdürülmektedir.

Ancak bahse konu çalışmaların Haziran 2013’te sonuçlanması öngörülmekte olup; bu tarihe kadar muhtaç asker ailelerinin mağdur olmaması için ekte yer alan dilekçe örneğinin kullanılması suretiyle başvuruların vakıflarımızca alınması gerekmtektedir.

Söz konusu dilekçeler vakıflarımızca muhafaza edilecek olup; Modül çalışmalarının tamamlanmasının ardından sisteme girilecektir. Fon Kurulu’nca usul ve esasların belirlenmesine müteakip, alınan başvurular Mütevelli Heyetleri’nce değerlendirilecek olup; kabul edilen yardımlara ilişkin ödemeler sistem üzerinden Genel Müdürlüğümüzce kişilerin hesaplarına aktarılacaktır.

Bu çerçevede vatandaşlarımızın başvurularının alınarak gerekli işlemlerin yapılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Duyuruda belirtildiği üzere oğlu ya da eşi askerde olan muhtaç vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabilirler. Yapılan başvurular Haziran 2013’ten sonra vakıflarca sisteme işlenecek ve vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilecektir. İlgili yardım tutuarları muhtaç olduğuna kanaat getirilen vatadanşların hesaplarına aktarılacaktır.

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı“na başvurmak için gerekli dilekçe örneği için tıklayınız.